Avis Legal

  • El lloc web i el domini avic-placaestaciofigueres.com corresponen a l’Associació de Veïns i Comerciants Plaça de L’Estació de Figueres (AViC), amb CIF G17588229 i domicili a la Plaça Estació 9, Baixos, de Figueres (CP 17600), i adreça electrònica admin@avic-placaestaciofigueres.com.
  • Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a AViC, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. AViC presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. AViC n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a AViC, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a avic-placaestaciofigueres.com (framing).
  • Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics s’incorporaran a un fitxer creat per AViC per a l’enviament d’informació de l’associació.
  • Les dades facilitades per a la subscripció al newsletter s’incorporaran en un fitxer creat per AViC per a l’enviament d’informació. No seran cedides a terceres persones. En qualsevol moment la persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a AViC de la forma que li sigui més còmoda.
  • Tot i que AViC actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
  • AViC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
  • AViC no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
  • L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.