Afiliació a l’associació

Per formar part de l’associació AViC com afiliat es necessiten els següents dades:
Tots els camps amb asterisc són obligatoris.

El teu nom i cognom (*):

DNI (*):


Ets veí/ïna i/o comerciant del barri? (*):
Veí/ïnaComerciant

Adreça (*):
Només es poden afiliar els veïns que estan dins del barri de AViC


Vols participar al grup de Whatsapp? (*):
Si ja participes al grup, selecciona "Sí"
No
Un cop acceptat el teu registre com afiliat podràs participar al grup de Whatsapp.
Important: Llegir les bases reguladores del grup de Whatsapp

Teléfon móbil (*):

Correu electrònic (*):


Control d'spam