Registre per participar al concurs musical Joan Trayter 2019

Important: Llegir les bases abans d'omplir el formulari

Bases de la convocatòria

Objecte i condicions generals

Aquest concurs vol ser una oportunitat per a joves artistes i creadors en l’àmbit musical, tant a títol individual com col·lectiu (formacions musicals), per tal de dotar-los d’espais on actuar o permetre’ls la gravació d’un EP als estudis Music Lan Estudis d’Avinyonet de Puigventós.

El mecanisme de selecció constarà de dues fases: la primera es basarà en l’audició de treballs pregravats; els artistes que superin aquesta fase, passaran a la segona, on rebran la condició de finalistes i hauran d’actuar en directe la tarda i nit del 7 de setembre de 2019 a la Plaça de l’Estació de Figueres.

Beneficiaris, requisits, presentació de sol·licituds i termini

Per optar a la participació en el concurs, cal que tots els integrants de la proposta tinguin entre 16 i 99 anys.

Caldrà omplir el formulari que a tal efecte hi haurà a la pàgina web de l’associació (avic-placaestaciofigueres.com) i fer-hi constar el nom, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de la persona que presenta la proposta. També l’enllaç a una plataforma online des de la qual el jurat pugui escoltar la proposta (Spotify, Myspace, Youtube, Dropbox, Drive de Google, OneDrive, etc) o pujar-les des del formulari de registre, amb cinc temes propis.

Més endavant, si la proposta és seleccionada, caldria aportar fotocòpia del DNI, NIE, carnet de conduir o passaport, de totes les persones que integren la proposta i una compte bancaria per fer el pagament de les dietes al correu electrònic admin@avic-placaestaciofigueres.com

Els integrants que participen, tant en grup com a solista, que siguin menors de 18 anys a més han de aportar una autorització dels pares o tutors legals.

Les propostes poden presentar-se fins el dia 18 de agost de 2019.

Jurat i procediment de selecció

Es nomenarà un jurat integrat per periodistes musicals, tècnics de so, promotors de concerts i membres de l’organització de l’activitat.

El jurat es reunirà en acabar el termini de presentació de propostes, les escoltarà i de entre totes n’escollirà els 3 finalistes.
Aquests 3 finalistes actuaran en directe el dia 7 de setembre de 2019 a la Plaça de l’Estació de Figueres en el marc del Concurs de música jove Joan Trayter, el jurat els escoltarà i decidirà els guanyadors dels diferents premis.

Premis, procediment de concessió i lliurament

El jurat farà públic el seu veredicte el mateix dia de les actuacions i es publicarà tan al web, al Facebook de l’associació de veïns AViC, al Instagram i al Twitter del concurs.

El jurat atorgarà els següents premis:

  • Premi a la millor cançó, dotat de la gravació i mescla d’un EP als Estudis Music Lan d’Avinyonet de Puigventós.

  • Premi a la millor actuació en directe, dotat d’una actuació en el marc del Festival Acústica 2020.

  • Premi a l’originalitat del grup o solista, dotat d’una actuació en el marc de l’Embarraca’t de les Fires de la Santa Creu 2020 de Figueres.

Tots els grups seleccionats per la final i que es presentin a l’actuació, rebran una gratificació en concepte de dietes justificables fins 150 €.

Important: Les dietes s’han de justificar amb tickets i/o factures.

Els premis poden estar subjectes a les retencions que preveu la llei tributària

El termini d’inscripció al concurs s’ha acabat. Ara es procedeix a escoltar les maquetes enviades i properament es seleccionaran als 3 finalistes que hauran d’actuar en directe el proper 7 de setembre a la Plaça de l’estació de Figueres.